Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Play

Jaarbeeld ROCMN 2022

De waardering voor het mbo is groter dan ooit

De meerwaarde van ons mbo kreeg in 2022 een enorme boost. Regionaal én landelijk. En dat is hard nodig voor onze snel veranderende maatschappij. Een die zich ontwikkelt van een arbeidsmarkt waar individueel opleidingsniveau ‘geldt’ naar een samenleving waarin ieders talent ‘telt’.

“De basis van succes op de arbeidsmarkt is een eerlijke samenleving waar kansen zijn voor ieders talent, ongeacht opleidingsniveau of achtergrond.”

Ons Profiel

We sluiten niemand uit. Iedereen verdient een kans. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Met ons onderwijs geven we betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dat doen we een leven lang. Omdat leren nooit stopt.

Marktaandeel mbo provincie Utrecht

Vier op de tien mbo-studenten woonachtig in de provincie Utrecht hebben in 2022 gekozen voor ROC Midden Nederland.

Studentsucces

Ondanks de soms onvoorspelbare impact van coronamaatregelen, zien we in 2021-2022 gelukkig een
stijging van het diplomarendement; 72% (+0,5%)

68%
van studenten ervaart op school een prettige sfeer, 80% voelt zich veilig en 57% gaat met plezier naar school.

Arbeidsmarkt­succes

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

  • cross-over onderwijsaanbod techniek/gezondheid/ICT en rond zorg/ sport/welzijn

  • succesvolle samenwerking met bedrijfsleven in onze wijkleerbedrijven en campussen

  • grotere focus op werkenden met een ontwikkelbehoefte (LLO)

Verdeling student­populatie over leerniveaus

Verdeling leerwegen

* BBL studentpopulatie is in aantallen met 3% gegroeid.

Studentenaantallen

*In 2022 daalt ROC Midden Nederland met 5% in studentenaantallen. Deze dalende trend is ook te zien in de provincie Utrecht.

Organisatie­succes

Duurzame ontwikkeling staat centraal

In onze visie op organisatiesucces staat een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie centraal. Duurzame ontwikkeling door: voor studenten uitstekend onderwijs te verzorgen en voor onze
medewerkers een goed werkgever te zijn. Het betekent dat we aan een organisatie bouwen waar mensen graag willen werken en het beste uit zichzelf halen.

Het medewerkersonderzoek (MO) heeft peilde in oktober 2022 de huidige stand van zaken op
de thema’s: bevlogenheid, betrokkenheid en werkgeverschap. Op alle drie de thema’s uit het onderzoek scoort ROC Midden Nederland beter dan de benchmark mbo. Bevlogenheid: 7,7 betrokkenheid 7,7 en Werkgeverschap 7.3.

Onze onderwijsvisie

Bij ROC Midden Nederland willen we studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We zetten ons ervoor in dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in hun vervolgopleiding. Maar ook als kritisch burger hun plek kunnen innemen in de maatschappij.

In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps-) praktijk. Bij ons is de student aan zet. Die moet immers regie leren nemen op het eigen leerproces.


Ons complete jaarverslag van 2022 kun je online bekijken en downloaden in pdf-formaat. Klik hieronder om verder te gaan.