Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, midden in de samenleving

Bericht van het College van Bestuur: feest van vaardigheden

Dat een hoger opleidingsniveau geen garantie is voor een gelukkig leven of een beter salaris, dat wisten we natuurlijk al. Maar dat de meerwaarde van het mbo afgelopen jaar zo’n boost kreeg, doet pas echt recht aan onze studenten. Een uitgesproken nieuwe minister van Onderwijs die zich inzet voor het mbo en een markt die schreeuwt om vaktalent ‘rijpen de geesten’ voor meer gelijkwaardigheid. Meer gelijkwaardigheid tussen studenten van het mbo, hbo en wo. En dat is hard nodig voor onze snel veranderende maatschappij. Een die zich ontwikkelt van een arbeidsmarkt waar individueel opleidingsniveau ‘geldt’ naar een samenleving waarin ieders talent ‘telt’.

Een feest van vaardigheden, dat markeert wat ons betreft de start van 2022. We lieten het vroege voorjaar en de laatste beperkende coronamaatregelen ver achter ons en organiseerden eind maart, samen met de Utrechtse mbo’s, Skills The Finals. Wat een feest! In een kolkende Utrechtse Jaarbeurs lieten mbo-studenten uit heel Nederland hun vaardigheden zien en oriënteerden toekomstig studenten zich op een beroepsopleiding. Samen met onze (maatschappelijke) partners en vertrekkend mbo-wethouder Klaas Verschuure grepen we dat moment ook aan om het Utrecht 900 akkoord te tekenen, een cadeau aan de jarige stad Utrecht waarin onze partners zich committeerden om het komende jaar 900 extra stageplaatsen te realiseren voor mbo-studenten.

Nagenoeg gelijk met Skills the Finals, startte in Europa een oorlog die vandaag de dag nog steeds voortwoekert. De vreselijke beelden die ons vanaf dag één bereikten, zetten aan tot gesprekken met studenten. Een goed democratisch gebruik en een mooi symbool van onze vrijheid. Een gesprek waar we ons soms verlegen bij voelen, maar dat nooit een argument is om dat gesprek niet te voeren. Het is veel belangrijker om in moeilijke tijden samen op te trekken en er woorden aan te geven. Een school is immers ook een plek waar je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling, niet alleen aan je vakinhoudelijke.

Om die vakprofessionals op te leiden, hebben we ons het afgelopen jaar -en de afgelopen jaren- ingezet voor studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces.  Dat zijn onze strategische pijlers. Kort gezegd betekent dit dat we ons inzetten om studenten succesvol te laten zijn in hun studie en op de arbeidsmarkt. En dat we dit succes alleen bereiken wanneer we samen een organisatie neerzetten waarin mensen graag werken en het beste uit zichzelf willen halen. Dat zullen we blijven doen, ook in 2023. Alleen al vanwege het feit dat we op het moment van het schrijven van dit voorwoord een goede beoordeling kregen van de Onderwijsinspectie.

Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Studenten voelen zich welkom en ervaren ruimte om zichzelf te zijn. Medewerkers en studenten ervaren een positief en stimulerend leerklimaat waar voor eenieder ruimte is om te leren en zich te ontwikkelen. Met ons onderwijs geven we zo betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. De inspectie constateert bovendien dat het bestuur effectief stuurt op onderwijskwaliteit door in te zetten op passend onderwijzen en een veilig en stimulerend leerklimaat. De strategische visie is daarmee verankerd in alle lagen van de organisatie.

Dat we onze strategie voorzetten en er bij een nieuwe strategische periode (2023-2027) op voortbouwen, is met zo’n goede beoordeling een ‘no-brainer’. Maar we zullen ook accenten verleggen. Aan de basis van succes op de arbeidsmarkt staat immers een eerlijke samenleving waar kansen zijn voor ieders talent, ongeacht opleidingsniveau of achtergrond. Ofwel, het pleidooi waarmee we dit voorwoord startten. Maar ook een maatschappij die sterk in transitie is. Waar je al tijdens je studie een plek in moet verwerven en waar een baan voor het leven veel vaker plaats zal maken voor een ‘functie elders’. Laten dat nu net de uitdagingen zijn waar we ons de komende jaren verder in zullen vastbijten.

Johan Spronk en Michel Labij 
College van Bestuur van ROC Midden Nederland