Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Reflectie op de kwaliteitsagenda

In onze strategie ‘Succes 2022’ en de kwaliteitsagenda hebben we beloften gedaan voor de thema’s studentsucces en arbeidsmarktsucces. In dit jaarverslag verantwoorden we over de voortgang per belofte. Kijkend naar onze omgeving hebben we de afgelopen jaren gezien hoe snel de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan. Er is een brede vraag naar mbo’ers en de krapte is in bepaalde sectoren verder toegenomen. En de coronapandemie heeft op verschillende manieren ons onderwijs en onze organisatie beïnvloed. Het uithoudingsvermogen van onze studenten is enorm op de proef gesteld en de periode heeft effect op het studentenwelzijn.

Enorm trots zijn we op de goede beoordeling die we kregen van de inspectie. Hierin komt veel samen. Zo geeft het bestuur duidelijk richting door focus te leggen op een drietal thema’s. Daarbij zorgt onderwijskundig leiderschap ervoor dat onze teams eigenaarschap nemen voor  onderwijskwaliteit. En zowel medewerkers als studenten ervaren een positief leerklimaat waar voor iedereen ruimte is om te leren en zich te ontwikkelen. Een van de thema’s waar veel focus op ligt, is Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen. Hiervan kunnen we zeggen dat dit de norm is geworden voor hoe wij werken.

Niet alles liep zoals vooraf verwacht. Onder invloed van ontwikkelingen rondom niveau 2 en een Leven Lang Ontwikkelen hebben we op dit thema soms andere activiteiten uitgevoerd dan we in onze oorspronkelijke plannen hadden opgenomen. Zo hebben we begin 2020 besloten binnen Entree geen doorstroomgerichte en arbeidsmarktgerichte variant van de Entree-opleiding te ontwikkelen. In plaats daarvan hebben we ingezet op 'leren op de werkplek', waarbij we samen met andere partners en bedrijven werken aan het vergroten van arbeidsmarktsucces van entree-studenten. Daarnaast hebben we niet expliciet ingezet op het aangaan van samenwerkingsrelaties met grote bedrijven, maar hebben we bedrijven, instellingen en andere onderwijspartners betrokken bij onze initiatieven in de regio.

Download de complete samenvatting van de resultaten