Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de praktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Op weg naar arbeidsmarktsucces doen wij vier beloftes:

We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt;

Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs met de beroepspraktijk;

Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen;

Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

Met ons onderwijs staan we dicht bij de praktijk; het liefst staan we er middenin. Vanuit onze onderwijslocaties zoeken we de verbinding met onze omgeving. We zijn verankerd in de wijken, de stad en de regio. We kennen de bedrijven en de branches en zitten aan tafel bij de relevante netwerken. Daardoor weten we wat er speelt.

Onze studenten werken al tijdens hun studie aan relevante en levensechte opdrachten. Zo staan ze midden in de samenleving, hebben ze direct impact op hun eigen omgeving en voegen ze vandaag al waarde toe. Wij bieden studenten de ruimte om een vak te leren, maar geven ze daarnaast -in een veilige en stimulerende leeromgeving - de gelegenheid om zichzelf en de maatschappij beter te leren kennen. Zodat ze daar hun eigen plek in kunnen vinden: als werknemer of ondernemer, als kritisch burger, maar vooral als mens met oog voor zijn of haar omgeving.

Als beroepsopleider helpen wij studenten en professionals verder in hun loopbaan én persoonlijke leven. Misschien zelfs verder dan ze zelf ooit hadden gedacht. Of ze nu net van de middelbare school komen of een volgende stap in hun carrière zetten, ieders talent is het ontwikkelen waard.

Door aan te sluiten op de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en ons onderwijs samen met organisaties vorm te geven, zorgen we dat onze studenten altijd actueel en relevant opgeleid worden. Werkenden en werkzoekenden ondersteunen we in een volgende stap in hun loopbaan en voor werkgevers zijn we een strategische gesprekspartner voor (personele) ontwikkelvraagstukken.

Per belofte kijken we in dit gedeelte hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere stakeholders.