Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, midden in de samenleving

Dat een hoger opleidingsniveau geen garantie is voor een gelukkig leven of een beter salaris, dat wisten we natuurlijk al. Maar dat de meerwaarde van het mbo afgelopen jaar zo’n boost kreeg, doet pas echt recht aan onze studenten.

Visie op onderwijs

De kern van onze organisatie is onderwijs. Hier vertellen wij meer over aan de hand van onze strategie 'Succes 2022', ons profiel, onze onderwijsvisie en onze kernwaarden.

Strategie Succes 2022 en onze bijdrage aan de maatschappij

Onze strategie Succes 2022 is opgebouwd langs drie pijlers:

Reflectie op de kwaliteitsagenda

In onze strategie ‘Succes 2022’ en de kwaliteitsagenda hebben we beloften gedaan voor de thema’s studentsucces en arbeidsmarktsucces. In dit jaarverslag verantwoorden we over de voortgang per belofte.

Ons profiel: Samen maken we het

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.800 medewerkers het onderwijs voor zo'n 17.400 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Onze onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie verbindt onze belangrijke strategische uitgangspunten met het onderwijs. Op basis van de onderwijsvisie kunnen we elkaar uitdagen en scherp houden op onze gemeenschappelijke ambitie, namelijk succes voor onze studenten.

Onze kernwaarden

Wij ontwerpen en realiseren het beleid vanuit drie kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend.

Studentsucces

Wij doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen.

Belofte: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past. Dit doen we door onze voorlichting steeds te verbeteren en vernieuwen.

Belofte: We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen

Om de belofte ‘Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen’ waar te maken, hebben we de afgelopen jaren stevig ingezet op 'Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen' voor al onze studenten.

Toon meer resultaten