Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

13. Overzicht verbonden partijen

In 2020 is de registratie van de B.V.'s beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie.

Verder is aan ROC Midden Nederland een zogenaamde actieve steunstichting verbonden. Het betreft de Stichting Van Beuningenfonds te Utrecht. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het college van bestuur van Stichting ROC Midden Nederland. De Stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de achterstandsdeelnemers van ROC Midden Nederland te ondersteunen. 

   

Bedragen X € 1

  

Beslissende zeggenschap

   

Naam

  

Stichting Van Beuningenfonds

    

Juridische vorm

  

Stichting

Statutaire zetel

  

Utrecht

Code Activiteit

  

Overig

Eigen vermogen 31 december 2022

  

528.331

Exploitatiesaldo 2022

  

-1.543

Omzet 2022

  

0

Verklaring art 2:403 BW

  

Nee

Consolidatie

  

Ja

Percentage deelneming

  

100%