Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaamheid

Een van de centrale thema’s uit ons huisvestingsbeleid is duurzaamheid. In 2022 hebben we het 'Tactisch plan duurzaamheid huisvesting 2022-2026' vastgesteld. Dat plan is een vertaling van de strategie naar de huisvestingspraktijk van alle dag. We sluiten aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) en hebben er vier gekozen als speerpunten:
• gezondheid voor iedereen (SDG 3);
• schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6);
• duurzame consumptie en productie (SDG 12);
• aanpak klimaatverandering (SDG 13).

Gezond en schoon: in het zicht èn achter de schermen

Veel van wat we aan verduurzaming doen, speelt zich achter de schermen af. Denk aan het isoleren van warmteleidingen om warmteverlies tegen te gaan, het vervangen van verlichting door ledverlichting of het aanbrengen van dakisolatie. Maar er gebeurt ook veel wat studenten en collega’s wél direct kunnen opmerken. We zorgen samen met onze nieuwe cateraar U’ROCK voor gezonde catering. We zorgen voor een rookvrij schoolgebouw en schoolterrein. Op al onze locaties zijn  watertappunten voor studenten en medewerkers. Sinds 2022 zamelen we afval gescheiden in op al onze locatie  En bij wijze van pilot hebben we een aantal laadpalen voor auto’s geplaatst op eigen terrein in Utrecht (Brandenburchdreef), Nieuwegein (Harmonielaan) en Amersfoort (Disketteweg).

Energie en CO2

In 2022 heeft wel bijzonder de nadruk gelegen op energiebesparing, het beperken van onze CO2-voetafdruk en een duurzame exploitatie van de huisvesting. In de afgelopen jaren hebben we gezorgd dat we qua energiebesparing in alle eigendomslocaties voldoen aan de ‘erkende maatregelen’. Dat zijn maatregelen die de overheid voorschrijft, omdat er van wordt aangenomen dat zij zichzelf relatief snel ‘terugverdienen’. Maar we doen meer dan dat. Een van de meest opvallende maatregelen is het verlagen van de verwarmingstemperatuur in onze locaties met één graad Celsius. Dat bespaart energie en vermindert de CO2 uitstoot. Ons uitgangspunt blijft dat we zorgen voor een veilige en gezonde werk- en leerplek met een ‘behaaglijke’ temperatuur. Per locatie (of zelfs vleugel) verschilt de ingestelde temperatuur, afhankelijk van de indeling, isolatie en het gebruik van de (werk)omgeving. Gemiddeld komen we na verlaging uit op 19 graden Celsius.

In december 2022 is, bij wijze van sluitstuk op ons besparings- en transitiebeleid, het project ‘Energie en energielasten’ gestart voor de jaren 2023 en 2024. De projectmatige aanpak is bedoeld om een versnelling en verfijning te bewerkstelligen in het beleid en de resultaten. Want niet alleen onze duurzaamheidsdoelstellingen dwingen tot actie: ook de grote financiële energielasten zetten aan tot haast.

Sinds 2019 verwerken we maandelijks het energieverbruik van onze locaties, terwijl onlangs ook de cijfers over 2017 en 2018 inzichtelijk zijn gemaakt. Om de verbruikscijfers over 2022 zinvol te vergelijken met eerdere jaren, moeten we wat verder terug in de tijd. In de afgelopen jaren was ons gebouwgebruik immers ‘anders dan anders’. Eerste waren we niet open en later beperkt. En toen we weer volledig open konden, moest er veel worden geventileerd, dus met de ramen en deuren open. Het eerste jaar met een "normaal gebouwgebruik' is 2019. Vergelijken we 2022 met 2019, dan is ons gasverbruik 23 procent lager geworden (zo’n 100.000 m³ minder). En in locaties die gebruikmaken van stadsverwarming is het verbruik bijna 10 procent lager geworden. En het elektraverbruik is ook aanzienlijk lager: 7,5 procent (340.000 kWh).

Dankzij de besparingen in ons energieverbruik hebben we onze CO2-uitstoot kunnen reduceren. Om de klimaatverandering aan te pakken, heeft de MBO Raad voor de sector als doelstelling neergelegd om tot 2030 gemiddeld 2 procent per jaar minder CO2 uit te stoten. Het jaar 2017 is daarbij het ijkpunt. Dat wil zeggen dat wij in 2022 een besparing hadden te realiseren van 10 procent CO2 uitstoot ten opzichte van 2017. De realisatie was 12 procent. We zitten dus op koers.