Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Materiële vaste activa

    

X € 1.000

 

Gebouwen

Terreinen

Inventaris en apparatuur

Totaal

 

Stand per 1 januari 2022

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

148.431

8.419

45.134

201.984

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-75.650

0

-35.082

-110.732

Boekwaarden

72.781

8.419

10.052

91.252

     

Mutaties

    

Investeringen

3.324

0

2.437

5.761

Desinvesteringen

-225

-168

-7

-400

Afschrijvingen

-6.270

0

-3.106

-9.376

Afschrijvingen desinvesteringen

181

0

5

186

Saldo

-2.990

-168

-671

-3.829

     

Stand per 31 december 2022

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

151.530

8.251

47.564

207.345

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-81.739

0

-38.183

-119.922

Boekwaarde 31 december 2022

69.791

8.251

9.381

87.423