Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.2 Overige baten

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Overige baten

     

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.849

  

3.016

 

Verhuur onroerend goed

530

  

646

 

Detachering personeel

418

  

462

 

Restauratieve voorzieningen

1

  

0

 

Studers*

711

  

651

 

Overige

1.910

  

224

 

Totaal overige baten

 

6.419

  

4.999

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,7 miljoen (2022). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder 'Overige baten' opgenomen.