Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.9 Overige instellingslasten

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

Administratie- en beheerslasten

 

 

Inkoopkosten werk voor derden

3.494

  

4.572

  

3.529

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.446

  

3.772

  

3.139

 

Abonnementen en contributies

987

  

791

  

952

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

571

  

958

  

528

 

Porto- en telefoonkosten

399

  

499

  

413

 

Advieskosten

1.017

  

454

  

567

 

Accountantskosten

120

  

140

  

128

 

Kantoorartikelen

132

  

162

  

92

 

Administratie en beheer overig

1.041

  

869

  

783

 

Totaal administratie en beheer

 

11.207

  

12.217

  

10.131

         

Leermiddelen en activiteiten

        

Leermiddelen en activiteiten

4.602

  

3.551

  

3.765

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

347

  

272

  

237

 

Examenkosten en externe legitimering

1.185

  

1.226

  

1.156

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

6.134

  

5.049

  

5.158

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

-406

  

50

  

416

(incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren)

        
         

Overige

        

PR & Marketing

1.816

  

1.209

  

1.598

 

Restauratieve voorzieningen

1.050

  

1.103

  

641

 

Boekverlies verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Overige

282

  

1.169

  

235

 

Totaal overige

 

3.148

  

3.481

  

2.474

Totaal overige instellingslasten

 

20.083

  

20.797

  

18.179