Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.4 Huisvestingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Huur

3055

  

2991

 

Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting

0

  

0

 

Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud

1380

  

1338

 

Energie en water

2022

  

1491

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2759

  

2742

 

Huisvestingsverzekering

221

  

206

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

73

  

103

 

Belastingen & heffingen

705

  

861

 

Beveiligingskosten

92

  

127

 

Overige huisvestingslasten

749

  

746

 

Totaal huisvestingslasten

 

11.056

  

10.605