Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18. Resultaatbestemming

 

  

X € 1.000

Het College van Bestuur stelt voor het resultaat ad.

6.553

 

als volgt te bestemmen:

 

Toevoeging aan reserve van Beuningenfonds

-2

   

Toevoeging aan de algemene reserve

6.555

   

Wettelijke reserve

-2

   

Vrijval wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

   

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.