Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW

Het activiteitverslag Skills Coach als sleutel tot een succesvolle overstap mbo-hbo is in paragraaf Studentsucces opgenomen, onder Belofte we dagen studenten uit het maximale uit hun studie te halen, kopje Doorstroom MBO- HBO.

11.2.1 Overige overlopende passiva

De post 'nog te ontvangen facturen/afrekeningen' geeft aan welk bedrag aan facturen zich aan het einde van het verslagjaar nog in de workflow bevond.