Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.1 Baten werk in opdracht van derden

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Totaal opbrengst werk in opdracht van derden

 

2.366

  

2.199

Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. De directe en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting.