Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording externe subsidies Gemeente Utrecht 

Onder de vlag Sterk Utrechts mbo werken ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto met gemeente Utrecht samen aan de MBO Uitvoeringsagenda 2020-2022.

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2022

In het kader van het regionaal programma 'SchoolWerkt 2020-2024' in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners subsidie ontvangen.