Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.3 Eigen vermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 1-1-2022

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2022

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve

98.770

6.555

105.325

Totaal Algemene reserve

98.770

6.555

105.325

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

0

0

Totaal Wettelijke reserve

0

0

0

    

Totaal eigen vermogen

98.770

6.555

105.325

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Eind 2022 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 105.852 miljoen) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 105.325 miljoen) van € 527. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie.
Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.