Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.5 Overige instellingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Administratie- en beheerslasten

     

Inkoopkosten werk voor derden

3.494

  

3.529

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.446

  

3.139

 

Abonnementen en contributies

987

  

952

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

571

  

528

 

Porto- en telefoonkosten

399

  

413

 

Advieskosten

1.017

  

567

 

Accountantskosten

120

  

128

 

Kantoorartikelen

132

  

92

 

Administratie en beheer overig

1.040

  

783

 

Totaal administratie en beheer

 

11.206

  

10.131

Leermiddelen en activiteiten

     

Leermiddelen en activiteiten

4.602

  

3.765

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

347

  

237

 

Examenkosten en externe legitimering

1.185

  

1.156

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

6.134

  

5.158

      

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

-406

  

416

Overige

     

PR & Marketing

1.816

  

1.598

 

Restauratieve voorzieningen

1.050

  

641

 

Overige (incl.boekverlies verkoop panden)

282

  

235

 

Totaal overige

 

3.148

  

2.474

Totaal overige instellingslasten

 

20.082

  

18.179