Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Accountantshonoraria

2022

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

102.000

0

102.000

Andere controle opdrachten

0

28.000

28.000

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

Totaal

102.000

28.000

130.000

    

2022

Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

Onderzoek van de jaarrekening

0

0

 

Andere controle opdrachten

0

0

 

Advies diensten fiscaal terrein

26.890

26.890

 

Andere niet-controle diensten

0

0

 

Totaal

26.890

26.890

 
    

2021

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

110.352

0

110.352

Andere controle opdrachten

0

6.050

6.050

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

Totaal

110.352

6.050

116.402

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, toerekenen aan het boekjaar waar de kosten betrekking op hebben, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant in het boekjaar zijn verricht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).