Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.8 Huisvestingslasten

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Huur

3.055

  

3.749

  

2.991

 

Dotatie voorzieningen huisvesting

0

  

0

  

0

 

Klein onderhoud en exploitatie incl. tuinonderhoud

1.380

  

1.006

  

1.338

 

Energie en water

2.022

  

1.624

  

1.491

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.759

  

2.685

  

2.742

 

Belastingen & heffingen

705

  

882

  

861

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverz. en Huisvestingsverzek.

293

  

265

  

309

 

Beveiligingskosten

92

  

111

  

128

 

Overige huisvestingslasten

749

  

820

  

746

 

Totaal huisvestingslasten

 

11.055

  

11.142

  

10.606