Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.2 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking                          

Bezoldiging topfunctionarissen 2022

H.J. Spronk

M.A. Labij

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

188.915

174.074

Beloningen betaalbaar op termijn

23.816

23.468

Bezoldiging (subtotaal)

212.731

197.542

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

212.731

197.542

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

   

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)

H.J. Spronk

M.A. Labij

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (in FTE)

ja

ja

Dienstbetrekking

1

1

Bezoldiging

174.774

159.083

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

23.065

22.409

Beloningen betaalbaar op termijn

197.839

181.492

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

Bezoldiging

197.839

181.492