Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht over studentmedezeggenschap

De centrale studentenraad (CSR) maakte zich ook in 2022 sterk voor beter onderwijs en een duurzamer en inclusiever ROC Midden Nederland met de volgende aandachtsvelden en speerpunten:

Op het gebied van Facilitair, Huisvesting & Milieu heeft de CSR de 'Maand van de Duurzaamheid' georganiseerd. Ook is er een winactie gehouden onder studenten met vernieuwende duurzaamheidsideeën;


Op het gebied van Inclusiviteit werd op alle colleges Paarse Vrijdag gevierd, waarbij 5.000 polsbandjes werden uitgedeeld en op elk college marktkraampjes stonden met Paarse Vrijdag-ambassadeurs. Op verzoek van de CSR is de regenboogvlag gehesen met de mbo-wethouder van de Gemeente Utrecht;

Er is input gegeven over de grootte en functionaliteit van de lockers. Daarnaast zijn video’s opgenomen voor de 'Wij Zijn Studenten-campagne'. Voor de podcast 'ROC MN Talks' zijn er deelnemers verzameld en benaderd.

Op het gebied van Medezeggenschap, Communicatie & Sociale Zaken heeft de CSR in 2022 gekozen voor een vernieuwende aanpak van de vier jaarlijkse pizzasessies met de studentendeelraden. In de nieuwe opzet is er focus op saamhorigheid en actuele onderwerpen. Ook zijn de studentendeelraden betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie van ROC Midden Nederland.

De CSR heeft actief deelgenomen aan de SR-030. Concrete projectresultaten die hieruit voortvloeiden zijn: de oprichting van een MBO-studentenvereniging, het mogelijk maken voor MBO-studenten in Utrecht om gebruik te maken van sportfaciliteiten op De Uithof en (voor het eerst) deelname voor MBO-studenten aan de UIT-week. Ook is de CSR actief geweest voor het studentenwelzijn in Utrecht waaronder de LGBTQ-community.

Voor Onderwijs & Stage heeft de CSR de volgende zaken besproken:

    • Peer coaching;

    • MBO-Card;

    • Examenreglement & Studentenstatuut;

    • Doorontwikkeling Pocket-App.

In het kader van Studentenwelzijn is vanuit extra NPO-gelden de 'CHILL-OUT!-week' georganiseerd. Alle studenten konden gedurende de hele week voor de herfstvakantie lekker ontspannen met hangmatten, smoothiebars, photobooths, silent disco’s, gamehalls en studenten die complimenten uitdeelden.

Vanuit het speerpunt Saamhorigheid heeft de CSR fors geïnvesteerd in het contact met de studentendeelraden (SDR’en): niet alleen workshops, maar ook leuke dingen doen bij de pizzasessies. Tevens sluit de CSR vaker aan bij een vergadering van een SDR en vice versa.

Over studentparticipatie 

Studenten kunnen bij ROC Midden Nederland op alle niveaus meepraten over de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten. Binnen de opleidingen gebeurt dit door de Klassenvertegenwoordigers, op collegeniveau via de studentendeelraad en op centraal niveau via de centrale studentenraad. Jaarlijks denken via deze zogenaamde getrapte medezeggenschapsstructuur honderden studenten actief mee over de vraag hoe het onderwijs en de onderwijsorganisatie steeds kunnen worden verbeterd.
De centrale studentenraad is vaste gesprekspartner van het college van bestuur, de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de studentendeelraden.