Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.6 Personele lasten

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Lonen en salarissen

96.184

  

126.893

  

88.939

 

Sociale lasten

12.828

  

0

  

12.357

 

Pensioenlasten

15.123

  

0

  

14.765

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

124.135

  

126.893

  

116.061

         

Mutatie personele voorziening

2.630

  

1.700

  

1.110

 

Personeel niet in loondienst

14.067

  

9.020

  

11.888

 

Overige

5.405

  

2.827

  

4.393

 

Totaal overige personele lasten

 

22.102

  

13.547

  

17.391

Uitkeringen

 

-1.636

  

0

  

-1.102

Totaal personele lasten

 

144.601

  

140.440

  

132.350