Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.3 Personele lasten

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Lonen en salarissen

96.184

  

88.939

 

Sociale lasten

12.828

  

12.357

 

Pensioenlasten

15.123

  

14.765

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

124.135

  

116.061

Dotatie/vrijval voorziening

2.630

  

1.110

 

Personeel niet in loondienst

14.067

  

11.888

 

Overige

5.405

  

4.393

 

Totaal overige personele lasten

 

22.102

  

17.391

Uitkeringen -/-

 

-1.636

  

-1.102

Totaal personele lasten

 

144.601

  

132.350