Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.3 College, Les – en Examengelden

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Totaal college, les- en examengelden

 

2.981

  

2.405

  

1.618

In de cijfers van de college-, cursus- en examengelden 2022 en 2021 wordt de afrekening van de wettelijk verplicht cursusgeld (WVC) verantwoord.