Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.7 Afschrijvingen

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Immateriële vaste activa

0

  

0

  

0

 

Gebouwen

6.270

  

7.042

  

6.431

 

Inventaris en apparatuur

3.106

  

3.358

  

3.520

 

Totaal afschrijvingen

 

9.376

  

10.400

  

9.951