Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9. Voorzieningen

Een voorziening van circa € 2,9 miljoen waarvan afwikkeling naar verwachting binnen een jaar zal plaatsvinden, wordt als kortlopende beschouwd en binnen een jaar zal worden afgewikkeld en het gedeelte circa € 7,1 miljoen naar verwachting na meer dan vijf jaar zal worden afgewikkeld.

Onder afwikkeling wordt mede verstaan omzetting in een op korte termijn opeisbare schuld.