Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.1 Rijksbijdrage OCW

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

147.918

  

137.355

  

140.230

 

Geoormerkte subsidies

6.945

  

2.116

  

11.755

 

Niet geoormerkte subsidies

22.867

  

33.132

  

19.066

 

Totaal OCW

 

177.730

  

172.603

  

171.051