Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.5 Overige baten

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.849

  

1.462

  

3.016

 

Verhuur onroerend goed

530

  

650

  

646

 

Detachering personeel

418

  

235

  

462

 

Overige

464

  

1.662

  

224

 

Studers

711

  

0

  

651

 

Boekwinst verkoop panden

1.445

  

0

  

0

 

Totaal overige baten

 

6.417

  

4.009

  

4.999

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,7 miljoen (2022). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.