Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leden RvT ROC Midden Nederland

Het overzicht hieronder toont de samenstelling van de raad van toezicht van ROC Midden Nederland in het kalenderjaar 2021 met hun voornaamste functies en zittingstermijn. In de statuten is opgenomen dat leden van de raad van toezicht geen directe en tegenstrijdige belangen mogen hebben bij de stichting en kunnen bijvoorbeeld geen extern adviseur zijn van de stichting of persoonlijk een zakelijke relatie met de stichting hebben.

Overzicht leden, functies en zittingstermijn

Naam

Functie binnen RvT

Overige functies

Zittingstermijn

Dhr. dr. S.P.M. de Waal

Voorzitter RvT,
voorzitter werkgeverscommissie

Voorzitter Public SPACE Foundation

Aftredend per 31-12-2023 (herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Voorzitter Mediaraad RTV Utrecht

 
  

- Voorzitter Programmaraad Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht

 
  

- lid Utrecht Development Board

 

Mevr. C.M.M. Noom

Tot 26 februari 2022:

Nevenfuncties:

Aftredend per 26-2-2022
(niet herbenoembaar)

 

Lid RvT,
lid werkgeverscommissie,
lid commissie onderwijs & kwaliteit

- Voorzitter RvT Stichting AKJ en Stichting Zorgstem

 
  

- Lid RvT van Toezicht Stichting Movisie (tot 1 juli 2021)

 
  

- Voorzitter VTOI-NVTK

 
  

- Voorzitter RvT Jeugdteam Zaanstad (m.i.v. 1 oktober 2021)

 

Mevr. drs. A.E Spreen

Lid RvT,
voorzitter commissie onderwijs & kwaliteit

Raad van Bestuur (interim) Het Lichtpunt

Aftredend per 31-8-2023
(niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Voorzitter sectortafel HCA Zorg en Welzijn Flevoland

 

Dhr. drs. A. Brienen RA

Lid RvT, lid financiële commissie

Zelfstandig adviseur

Aftredend per 31-8-2023
(niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Lid RvT Stichting St. Jacob, Haarlem

 
  

- Lid RvT Stichting Resto Van Harte, Amsterdam

 
  

- Voorzitter RvT Stichting Buitenhof, Gouda

 
  

- Lid Bestuur FC Utrecht Maatschappelijk

 
  

- Voorzitter RvT Stichting Dyade, Utrecht

 

Dhr. drs. E.H.J. Kok MBA

Lid RvT,
voorzitter financiële commissie

Eigenaar Cocus Consult

Aftredend per 31-8-2023
(niet herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Voorzitter bestuur Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

Mevr. S. Ayranci

Lid RvT, m.i.v. 1 maart 2022 lid werkgeverscommissie

Chief Procurement Officer ABN AMRO Bank

Aftredend per 31-12-2023 (herbenoembaar)

  

Nevenfuncties:

 
  

- Lid RvC WoonInvest (tot 30 november 2022)

 
  

- Lid RvT Midwaste

 

Mevr. dr. L.J.F. Guérin

m.i.v. 1 maart 2022

Lector Wereldburgerschap, Haagse Hogeschool

Aftredend per 28 februari 2026 (herbenoembaar)

 

Lid RvT, lid commissie onderwijs & kwaliteit

Co-leading Lector Kenniscentrum Global and inclusive Learning, Haagse Hogeschool

 
  

Practoraat Burgerschap, ROC van Twente

 
  

Nevenfuncties:

 
  

- Bestuurslid Rathenau Instituut

 

Dhr. drs. M.T. Otto

m.i.v. 1 maart 2022

Lid College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool

Aftredend per 28 februari 2026 (herbenoembaar)

 

Lid RvT, lid financiële commissie

Nevenfuncties:

 
  

- Lid RvT Stichting IT HUB

 
  

- Lid RvT Stichting Bison