Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.2 Overige Overheidsbijdragen en subsidies

        

X € 1.000

 

2022

 

Begroting 2022

 

2021

 

 

 

Regeling VO-VAVO

1.873

  

1.500

  

1.280

 

Overige gemeentelijke bijdragen

331

  

566

  

442

 

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

 

2.204

  

2.066

  

1.722