Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.1 Overige langlopende schulden                

Overige langlopende schulden betreft het langlopend deel van de medewerkers met een afvloeiingsregeling. Het kortlopend deel staat onder kortlopende schulden.

     

X € 1.000

 

31/12/2022

 

31/12/2021

 

 

Overige langlopende schulden

173

  

379

 

Totaal overige langlopende schulden

 

173

  

379

Totaal langlopende schulden

 

25.922

  

28.378

 

Stand per 31-12-2021

Aflossingen 2022

Mutatie 2022

Stand per 31-12-2022

Resterende looptijd

 

>1 jaar

>5 jaar

Overige langlopende schulden

378

359

153

173

0

173